Het vermogen het brein van klanten te begrijpen,
is doorslaggevend voor het groeipotentieel van organisaties…